Приватні мобільні проксі

Мобільні проксі UA

Завдяки нашим мобільним проксі Ви забудете про беспричинні блокування зі сторони соціальних мережах та інших сайтів.

мобільні проксі

Ідеальні для арбітражу та парсинга

Фарміть аккаунти, створюйте рекламні компанії та не хвилюйтеся про трастовість. мобільні проксі ідеально підходять для мультиакаунтинга в будь-яких соціальних мережах!

мобільні динамічні проксі

Динамичні проксі

На наших мобільних проксі є можливість змінити IP-адресу по API або по заданному інтервалу.

українські мобільні проксі

Пул IP-адрес

Великий пул зовнішніх IP-адрес

По декілька підмереж від кожного оператора мобільного зв'язку

Така кількість дозволить відвідувати будь-який сайт без проблем с блокуванням

Публічна оферта

Договір публічної оферти про надання послуг

 

Фізична особа- підприємець Пушкін Роман Миколайович (Виконавець-1) та Фізична особа- підприємець Горшков Дмитро Валерійович (Виконавець-2), а разом (далі по тексту – Виконавці), пропонують необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (далі «Договір»).

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуга – набір послуг, що надаються Виконавцями в порядку і на умовах, визначених цим Договором та шляхом доступу до динамічного айпі мобільних операторів, згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті https://mproxy.top/.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це сторінка в мережі інтернет за адресою: https://mproxy.top/ ,яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавців та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони – Виконавці та Замовник.

1.7.proxy-сервіс - вид послуги щодо забезпеченню доступу до переліку проксі-серверів.

1.8. «Замовити» - оформлення підписки на проксі-сервер.

1.9. Період підписки – тимчасовий відрізок часу, протягом якого Замовник має змогу використовувати проксі-сервер.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавці беруть на себе зобов’язання надати Замовнику послуги щодо доступу до динамічного айпі мобільних операторів, згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті https://mproxy.top/, на платній основі відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

2.2. Відповідно до цього Договору, Виконавці зобов’язані надати Послугу проксі-сервера 24 години на добу згідно строків і вартості, зазначених в вибраному Замовником тарифному плані, а Замовник на свій розсуд використовувати Послугу в будь-який час згідно вибраного тарифного плану.

2.3.Сторони домовилися, що детальні умови Послуги відповідно до цієї Оферти зазначаються у Тарифному пакеті, які розміщуються на Сайті Виконавців.

2.4 Сторони погоджуються, що Виконавці не гарантують будь-яких фінансових чи інших результатів використання Замовником тарифного плану, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких послуг, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких послуг цілком і повністю лежить на Замовникові.

2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. Умови надання послуг.

3.1 Замовник самостійно вибирає Послугу на веб-сайті партнера за адресою: https://mproxy.top/ відповідно до тарифного плану самої послуги і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є оплата за вибрану послугу згідно тарифного плану і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

3.2 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок одного з Виконавців, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.

3.3 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених в порядку і на умовах, визначених цим Договором шляхом доступу до динамічного айпі мобільних операторів, згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті Виконавців.

4. Права і обов’язки Виконавця:

4.1 Виконавці мають право:

4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.1.3 Отримати вчасно за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Послугою згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті https://mproxy.top/.

4.1.4 Скасовувати, переривати, переносити оплату за будь-які Послуги згідно тарифних планів, а також змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік та інші параметри.

4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі отримання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації Замовнику.

4.2. Виконавці зобов’язуються:

4.2.1 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Послуги згідно вибраного тарифного плану на сайті Виконавців.

4.2.2 інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.

4.2.3 При необхідності забезпечити Замовника усією необхідною інформацією для отримання Замовником Послуги.

5. Права та обов’язки Замовника.

5.1 Замовник має право:

5.1.1 Отримати послуги відповідно до обраного тарифного плану і цього договору.

5.1.2 Отримати від Виконавців всю необхідну інформацію для отримання Послуги. Звертатися до Виконавців з питань, пов’язаних з наданням Послуг.

5.1.3 У будь-який час знайомитися з умовами тарифного плану Послуги на Сайті Виконавця.

5.2 Замовник зобов’язується:

5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на веб-сайті. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавці не несуть відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за цим Договором.

5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та вибраного тарифного плану.

5.2.3 Утримуватися в процесі та в строки використання послуги від дій, які:

порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших користувачів Послуги, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо.

можуть перешкодити іншим Замовникам, які користуються Послугою і отримують інформацію в процесі її використанні.

принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавців, інших Замовників, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.

проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Послуги або без такої.

5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.

5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавців. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1 Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Послуг.

6.2 Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцями у відповідності з вибраним тарифним планом Замовником, які розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.

6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом придбання відповідної Послуги згідно обраного тарифного плану на веб-сайті https://mproxy.top/.

6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок одного із Виконавців.

6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавців – Виконавці не повертають кошти, які були оплачені Замовником.

7. Відповідальність Сторін.

7.1 Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Замовника до послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

7.2 У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг.

7.3 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.4 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.

7.5 Всі матеріали/інформація Послуги (тарифні плани) є об’єктом виняткових прав Виконавців. Не допускається без згоди Виконавців використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Послуги з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі таких неправомірних дій Виконавці мають право вимагати припинення цих дій, що порушують виключні права Виконавців на дані Послуги, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів/інформації щодо Послуги допускається тільки в цілях ознайомлення з нею. інші цілі і форми використання матеріалів/інформації щодо Послуги вимагають обов’язкової письмової згоди з боку Виконавців.

8. Форс-мажор.

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі - Форс-мажор).

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

9.1 За згодою Сторін.

9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.

9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10. Обробка персональних даних.

10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

11. Термін дії оферти.

11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавців і діє до моменту її відкликання Виконавцями.

11.2 Виконавці мають право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцями змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавців, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Заключні положення.

12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцями, які зареєстровані і діють відповідно до законодавства України.

12.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.

12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі спори, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України. Замовник також погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України.

12.5 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

12.6 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

13. іНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНіСТЬ

13.1. Компанія надає Клієнту невиключну ліцензію на право використання ПО на весь час дії договору на території усього світу з моменту згоди Клієнта на укладання договору.

13.2. Клієнт має право використовувати ПО будь-яким способом, який не протирічить другій частині пункту 2.4 цієї оферти;

13.3. Вартість надання права користування ПО включена у розмір винагороди.

13.4. Клієнт зобов’язаний не надавати іншим фізичним та/ або юридичним особам право використання ПО за субліцензією.

13.5. Стороння інтелектуальна власність:

Компанія не має жодних виключних майнових прав на торговельні марки “KYIVSTAR”, “VODAFONE” і “LIFECELL”, що розміщені на сайті; Ми не вводимо своїми діями або бездіяльністю споживачів в оману; Використання торговельних марок “KYIVSTAR”, “VODAFONE” і “LIFECELL” правомірно, відповідно до частини 4 пункту 6 статті 16 ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

14. Реквізити Виконавців.

Виконавець-1:

Фізична особа-підприємець Пушкін Роман Миколайович

Адреса: 03187, м. Київ, Проспект Академіка Глушкова, 22, кв.130

IBAN: UA623220010000026006300047999

ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ "УНіВЕРСАЛ БАНК"

Не є платником ПДВ.

Виконавець-2:

Фізична особа-підприємець Горшков Дмитро Валерійович

Адреса: 02000, м. Київ, вул. Ніжинська, 29-В

IBAN: UA083220010000026002310069983

ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ "УНіВЕРСАЛ БАНК"

Не є платником ПДВ.